welkom bij heem vzw sint-truiden

Een veilig verblijf voor jongeren in nood

Welkom bij Heem vzw

 

Heem vzw is op 21 januari 2021 opgericht om Veilig Verblijf in Limburg te organiseren. De erkenning vanuit het Agentschap Opgroeien is toegekend vanaf 1 juli 2021. Veilig verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod, voortvloeiend uit het gewijzigde decreet Jeugddelinquentierecht.

 

Het gaat hier jongeren die niet langer een ‘thuis’ vinden bij hun context. Door teveel risicofactoren is hun ontwikkeling geblokkeerd. Ze lopen vast doordat hun draagkracht onder druk wordt gezet en zijn onvoldoende bereikbaar voor de noodzakelijke geachte hulpverlening. De maatschappij, bij monde van de jeugdrechter, beslist op basis hiervan dat de maatregel veilig verblijf nodig is. Binnen veilig verblijf stimuleren we beweging in de ontwikkeling van jongeren met een complexe rugzak. Heem vzw biedt de mogelijkheid om opnieuw de verbinding aan te gaan met zichzelf, de hulpverlening en de maatschappij.

Leidende principes geformuleerd vanuit Agentschap Opgroeien

  • Gedeelde verantwoordelijkheid

  • Zorgnood van de jongere

  • Maximale regie bij jongere en gezin

  • Gewoon als het kan, bijzonder als het moet. Ook in een gesloten context

jarritos-mexican-soda-kFEb8yigiuQ-unsplash.jpg

Voor wie?

 

Heem vzw is een tijdelijke verblijfplaats waar jongeren tot rust kunnen komen, perspectief wordt geboden en waar samen een geïntegreerd traject op maat wordt samengesteld. Vanaf januari 2022 zal in twee eenheden het verblijf voor 12 jongeren opstarten. In oktober 2022 wordt vervolgens het verblijf uitgebreid met 6 jongens in een derde eenheid. 

LEES MEER

Wij zoeken heel wat collega's met passie. Interesse? Check hier al onze vacatures