top of page
welkom bij heem vzw sint-truiden

Een veilig verblijf voor jongeren in nood

Welkom bij Heem vzw

 

Deze vzw is op 21 januari 2021 opgericht om Veilig Verblijf in Limburg te organiseren. Veilig verblijf is een nieuwe werkvorm binnen het Vlaamse Jeugdhulpaanbod. Jongeren uit een moeilijke leefsituatie worden er tijdelijk opgevangen wanneer zij onvoldoende bereikbaar zijn voor de noodzakelijk geachte hulpverlening. Dit gebeurt in overleg met en na beslissing van de jeugdrechter.

Het doel van het aanbod is het creëren van verbinding met de jongere en zijn context en de

onveiligheid van de situatie weer voldoende veilig te maken, zodat re-integratie in de samenleving en

(her)aansluiting bij de reguliere hulpverlening mogelijk is.

Leidende principes geformuleerd vanuit Agentschap Opgroeien

  • Gedeelde verantwoordelijkheid

  • Zorgnood van de jongere

  • Maximale regie bij jongere en gezin

  • Gewoon als het kan, bijzonder als het moet. Ook in een gesloten context

jarritos-mexican-soda-kFEb8yigiuQ-unsplash.jpg

Voor wie?

 

Heem is een tijdelijke verblijfplaats voor 12 jongens en 6 meisjes. We voorzien in veilig verblijf voor Limburgse jongeren die geblokkeerd zijn in hun ontwikkeling, vaak omwille van een combinatie aan factoren. Dit zorgt ervoor dat de hulp die hen wordt aangeboden niet matcht met de eigen verlangens/noden en zij zich hieraan onttrekken.

 

De maatschappelijke zorg is hierdoor zo groot dat de jeugdrechter een beschermende maatregel neemt. We bieden een plaats waar jongeren tot rust komen, zetten in op veiligheid door relatie/infrastructuur/procedures met als doel (her)aansluiting te vinden bij jeugdhulp, school en gezin.

LEES MEER

Wij zoeken heel wat collega's met passie. Interesse? Check hier al onze vacatures

bottom of page