top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Jongerenbegeleider/ergotherapeut

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De jongerenbegeleider kenmerkt zich door het verrichten van werkzaamheden vanuit een pedagogisch kader binnen een groep van 6 jongens in een residentiële setting. De jongerenbegeleider fungeert als mentor van individuele cliënten.  De eigen expertise combineer je binnen een multidisciplinaire teamwerking om te komen een maximaal resultaat.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Het mee realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe verlenen van complexe individuele en groepsbegeleiding. Je werkt in de verblijfsgroep zodanig dat op basis van bescherming, beveiliging en warme zorg de begeleiding optimaal tot zijn recht komt. Zo realiseer je een veilige opgroeisituatie voor iedere jongere. Het gericht inzetten van competenties/expertise verworven binnen het ergotherapeutisch vakgebied zijn je surplus.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

De jongerenbegeleider ontvangt hiërarchisch leiding van de “verantwoordelijke verblijfsgroepen”. 

De jongerenbegeleider geeft zelf geen hiërarchische leiding maar kan in voorkomende situaties stagiaires functioneel begeleiden.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Coördineren van het zorgplan

Plan van aanpak mee realiseren, zodanig dat de opgenomen doelstellingen zijn behaald.

 • Ondersteunt de jongere/het team bij de uitvoering van het plan van aanpak door het bieden van complexe individuele en/ of groepsbegeleiding.  

 • Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met de jongere

 • Bewaakt de voortgang en adviseert aanpassingen in het plan van aanpak. 

 • Fungeert als mentor voor individuele jongeren. 

 • Biedt praktische ondersteuning en coacht de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op veilig en kansvol opgroeien. 

 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie. 

 • Reageert adequaat in crisissituaties. 

 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en geeft deze door aan de verantwoordelijke verblijfsgroepen.

Kennis eigen vakgebied inzetten, delen en ontwikkelen

Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met collega’s/ stagiaires/jongeren.

 • Zet methodisch de eigen expertise in tijdens begeleiding en in de omgang met jongeren en hun gezin/systeem

 • Treedt op als coach naar teamleden om een klimaat te ontwikkelen waarin de autonomie en participatie van de jongeren continu wordt gestimuleerd. 

 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.

 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk.

 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken vanuit het idee dat een geheel meer is dan de som van de losse delen.

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Bachelor werk- en denkniveau ; richting ergotherapie 

 • Kennis van en inzicht in ontwikkelingspsychologie en sociaal emotionele ontwikkeling. 

 • Kennis van registratie- en observatieprogramma’s of bereid zijn deze te verwerven

 • (Bijhouden van) kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Benodigde competenties
 • Klantgerichtheid

 • Methodisch-planmatig werken

 • Samenwerking

 • Zelfhantering

 • Coachen en ontwikkelen

 • Creativiteit

 • Initiatief

 • Leervermogen

 • Netwerken

 • Richting geven

 • Stressbestendigheid

 • Visie

 • Zelfzorg

Wat bieden wij aan?

Balans woon-werk:

 • Contractbreuk bespreekbaar

Welzijn medewerkers:

 • Levenslang leren

 • Psychologische ondersteuning intern

 • Collegiale activiteiten

 • Overname anciënniteit

 • Voorspelbaar uurrooster

 • Gebruik diensten Asster (verse maaltijden,...)

 

Participatie:

 • Meeschrijven aan ons verhaal

 • Beleid meebepalen d.m.v. participatieladder

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Bekijk hier ons medewerkersprofiel. Gerichte sollicitaties kunnen vanaf nu tot 28 april. Wij reageren snel, opstartdatum is bespreekbaar van nu tot augustus 2022

bottom of page