top of page
Image by Toa Heftiba

VACATURE

Eén of twee deeltijdse
Kinder- en Jeugdpsychiaters

In het vooruitzicht van pensionering van de momenteel verbonden kinder- en jeugdpsychiater, worden een of twee deeltijdse kinder- en jeugdpsychiaters gezocht om in totaal 16 tot 20 uur aanwezigheid te realiseren. Ook volwassenenpsychiaters met affiniteit voor adolescenten kunnen solliciteren.

VZW Heem is een voorziening van Jongerenwelzijn van het type "Veilig verblijf".  Heem is momenteel gehuisvest op de terreinen van het P.Z. Asster. Er gebeurt beveiligende opvang, begeleiding en behandeling van jongeren met een VOS-dossier bij de Jeugdrechtbank. Rond maart 2023 zal de maximale bezetting tot 18 jongeren gerealiseerd worden.

De stichtende Limburgse partners zijn een MPI, meerdere voorzieningen van Bijzondere Jeugdzorg, netwerk Ligant en het P.Z. Asster. Er is een goede circuitvorming met deze en andere voorzieningen van Opgroeien en de K-dienst van Asster (psychiatrische crisisinterventie), alsook partnerschap met Jeugdhulpregie en de Sociale Diensten van de Jeugdrechtbanken.  Er is een jong, erg gemotiveerd team aan de slag. De jongeren kunnen de ziekenhuisschool van Asster gebruiken.

Onze jongeren zijn vastgelopen in de hulpverlening. Ze vertonen in de meeste gevallen complex trauma, al dan niet in combinatie met disruptief gedrag of ontwikkelingsbeperkingen. De visie omvat beveiliging, zo mogelijk door geweldloos verzet, werken aan stabilisering, met grote aandacht voor de psychiatrische aspecten van de problematiek, en creëren van een nieuw traject op maat. Heem wil meer bieden dan een Gemeenschapsinstelling.

Daarom werd van meet af aan een participatie van GGZ noodzakelijk geacht. Er is dan ook een consulterend kinder- en jeugdpsychiater enkele halve dagen per week aanwezig. De taak omvat: participatie aan het beleid (forfaitair vergoed), gesprekken met jongeren en hun trajectbegeleiders, diagnostische en therapeutische adviezen en deelname aan de teamvergaderingen. Er is een wekelijks consulterende huisarts. Er wordt administratieve ondersteuning, o.a. voor wat betreft facturatie van de prestaties geboden. Er zijn geen wachtdiensten verbonden aan de opdracht.

Voor meer informatie en een eventuele kennismaking ter plekke kan u contact opnemen met Jan De Corte (0486/922806), of Kristof Vervloesem (0498/422649).

 

Met vriendelijke groeten

 

Jan De Corte, kinder- en jeugdpsychiater

Kristof Vervloesem, directeur

Interesse?

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe medewerker aan een gedeeld doel.  Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving.  Bekijk alvast ons medewerkersprofiel.

210621_HEEM VER WHITE.png

HEEM VZW
Halmaalweg 2

3800 Sint-Truiden

info@heemvzw.be

www.heemvzw.be

BE0761749908

© HEEM VZW 2021 - Created by ONE MAN AGENCY

bottom of page