Over ons

Personeel

  • 1 multidisciplinair team per leefgroep

  • Gecombineerde expertise vanuit VAPH, Opgroeien en geestelijke gezondheidszorg/jongerenpsychiatrie

  • Vorming en opleiding gericht op vergroten van expertise

  • Ondersteuning voor personeel: arbeidspsycholoog en weerbaarheidscoach

Gebouw en infrastructuur

  • Drie leefgroepen (af te sluiten gehelen) met telkens 6 jongeren

  • Gezamenlijke ruimtes voor ziekenhuisschool, therapieruimtes en ateliers

  • Gericht op comfort

  • Gericht op veiligheid/bescherming

  • Functioneel ingerichte tuin

ORGANIGRAM HEEM.png

Voor wie?

Heem vzw is een tijdelijke verblijfplaats waar jongeren tot rust kunnen komen, perspectief wordt geboden en waar iedere jongere een geïntegreerd traject op maat krijgt. Vanaf januari 2022 zal in twee eenheden het verblijf voor 12 jongeren opstarten. In oktober 2022 wordt vervolgens het verblijf uitgebreid met 6 jongens in een derde eenheid.

Het gaat om jongeren die negatieve ervaringen en/of complexe problematieken met zich meedragen en in zeer onveilige situaties vertoeven. Ze zijn ook op een bepaald moment fysiek/emotioneel onbereikbaar voor zichzelf, hun omgeving en/of de maatschappij, al dan niet ten gevolge van in de jeugdhulp opgelopen kwetsuren. 

AdobeStock_116914656.jpeg

Onze partners

In de provincie Limburg wordt dit nieuwe aanbod gerealiseerd door een partnerschap van zeven voorzieningen uit diverse sectoren van de jeugdhulp (BJZ, VAPH en GGZ) en het netwerk Ligant:​