top of page
Image by Simon Maage

Vacatures Heem vzw

Binnen Heem vzw werkt iedere betrokken (interne en externe) medewerker aan een gedeeld doel. Dit realiseren we met eenzelfde grondhouding en wordt nadien gespecificeerd in een afzonderlijke functieomschrijving. Pas jij bij HEEM?

Bekijk hier ons medewerkersprofiel.

Nachtbegeleider 

De nachtbegeleider maakt deel uit van een afzonderlijk team dat instaat voor de nodige zorg(-continuïteit) en ondersteuning van de jongeren gedurende de nachturen. Hij is het aanspreekpunt  tijdens de nacht en neemt actie bij onregelmatigheden in en om de gebouwen.

Verpleegkundige

Als verpleegkundige zorg je voor de organisatie van de medicatiebedeling en opvolging in de organisatie. Je instrueert medewerkers in medische behandelingen en voert  gespecialiseerde verpleegkundige handelingen zelf uit. Je gaat begeleidingstrajecten aan met de jongeren in vzw Heem en combineert een psychiatrische begeleiding met een pedagogische aanpak. Je helpt mee in de dagdagelijkse begeleiding van de jongeren en levert een actieve bijdrage aan het leefgroepklimaat. Je maakt deel uit van het multidisciplinair team en stelt je expertise ter beschikking van de organisatie. Je rapporteert aan de organisatieverantwoordelijke.

Pas jij bij Heem?

Durf het dan zeker eens aan om voor bovenstaande vacatures te gaan OF spontaan te solliciteren!

Omdat Heem vzw samen met Asster, vzw Huize Sint-Vincentius, Jongerenwerking Pieter Simenon, KiJoCo, De Wiekslag en Ligant Veilig Verblijf in Limburg organiseert, kom je voor onze vacatures op de jobsite van partner O.C. Sint-Ferdinand terecht. 

bottom of page