top of page
AdobeStock_220684176.jpeg

Medewerkersprofiel

Binnen welke kaders ben ik werkzaam?

De medewerker van Heem treedt op als belangenbehartiger van de individuele jongere, ouders, andere belanghebbenden (hierna te noemen als cliënt) en collega’s. Hij identificeert zich met de visie, werking en doelstellingen van Heem vzw en draagt deze uit binnen en buiten de organisatie in woord en daad.

Waarvoor ben ik aangenomen? (Doel)

Elke medewerker van Heem engageert zich om met de jongeren en families die aan onze werking worden toegewezen in contact te gaan treden. Vanuit een onderlinge verbondenheid werkt hij ten volle mee aan het versterken van ieders competenties om te komen tot een zo groot mogelijke autonomie. Hij draagt er binnen de eigen mogelijkheden aan bij om binnen Heem vzw een positief werk-, leef- en leerklimaat te creëren voor alle betrokkenen.

Welke positie neem ik in de organisatie in? (Organisatorische context)

Iedere medewerker binnen Heem vzw draagt bij aan het gezamenlijk doel. Hiervoor werkt hij onder het gezag en de leiding van de raad van bestuur van Heem vzw. Dit doen we allen binnen het kader zoals dit door het agentschap Opgroeien wordt vorm gegeven. Elke medewerker doet dit vanuit een gelijkwaardige positie en vanuit de eigen specialiteit. De specifieke rol en functie worden geëxpliciteerd binnen de individuele generieke functieprofielen.

Wat moet ik bereiken?
Wat moet ik doen om de doelen te bereiken?
Een positieve houding aannemen​
 • ik toon mij positief en optimistisch, ben altijd gericht op het vinden en creëren van oplossingen; richt me op de toekomst en kijk naar alle mogelijke ontwikkelingskansen

 • zoek ik ik zoek altijd naar de positieve details en uitzonderingen op eventuele zorgen

 • ik ben vriendelijk en hartelijk in de omgang

 • ik moedig andere medewerkers aan en stimuleer hen vanuit de visie en werking van Heem vzw.

 • Ik ben mild voor mezelf en geef mezelf een pluim als het goed is

 • ik ben betrouwbaar: ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg

Met passie in de welzijnssector willen werken
 • ik aanvaard de doelgroep ten volle

 • ik ben gedreven in mijn werk door mededogen en oprechte bekommernis voor de jongeren waar ik mee samenwerk;

 • Ik doe wat me energie geeft

 • ik richt me op continue kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking

Gericht zijn op samenwerking en verbinding​
 • Om mijn opdracht te vervullen werk ik samen met iedereen die hiervoor nodig is.

 • Daarbij respecteer ik iedere medewerker, cliënt en externe partner als iemand die belangrijk is om mee samen te werken

 • Ik erken bij ieder persoon de signalen van goede zorg en samenwerking

 • ik kan werken onder het gezag van een leidinggevende

 • ik vraag ondersteuning en win deskundig advies in

 • ik laat me coachen in mijn functioneren en volg bijscholing in functie hiervan

 • complimenteer ik iedereen waar ik mee samenwerk op een gepaste wijze

 • samenwerken aan een gemeenschappelijk doel

 • compromis kunnen sluiten om tot een gezamenlijk gedragen resultaat te komen

Welke kennis heb ik nodig om de resultaten te behalen?​
 • Kennis van jezelf als persoon , met eigen kwaliteiten/uitdagingen/valkuilen en allergieën

 • Mensenkennis

 • Kennis hebben van samenwerken

Welke competenties heb ik nodig om de resultaten te behalen?
 • Klantgerichtheid

 • Samenwerking

 • Zelfhantering

 • Stressbestendigheid

 • Zelfzorg

 • Communicatie

 • Enthousiasmeren

 • Betrouwbaarheid

 • Transparantie

bottom of page